Ресмитілдер мен грамматикалар

Сипаттама: Жасанды тілдерді қолдануға байланысты ұғымдар мен міндеттер. Мәтін алмасу жүйесі, грамматика, автоматтар, тұрақты өрнектер ретінде Тілдерді анықтаумен байланысты формализмдер. Тұрақты және контекстік-еркін тілдер.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер