Криптографиядағы теориялық-сандық әдістер

Сипаттама: Теориялық-сандық әдістер және алгоритмдер. Симметриялы және асимметриялы кілтті криптографиялық жүйелер, криптографиялық жүйелердің сенімділігін есептеудің математикалық әдістері, қорғалатын ақпараттың, шифрлардың математикалық модельдерін құру әдістері, криптографиялық жүйелер және криптографиялық хаттамалар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер