Бағдарламалар және деректерді қорғау

Сипаттама: Шабуылдаушы компьютерлік жүйелермен бағдарламалық бетбелгілердің өзара әрекеттесу моделі, бағдарламалық бетбелгілерді енгізу алғышарттары мен енгізу әдістері, бағдарламалық бетбелгілерден қорғау құралдары мен әдістері. Бағдарламалық бетбелгілер класы-компьютерлік вирустар. Вирусқа қарсы қорғауды ұйымдастыру міндеттерін шешуде кешенді тәсілді іске асыру құралдары мен әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер