Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің аппараттық құралдары

Сипаттама: Курстың мақсаты-компьютерлік жүйелердің ақпаратты қорғаудың заманауи техникалық құралдарын оқып үйрену, рұқсатсыз қол жеткізуден бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау есептерін шешу әдістерін меңгеру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер