Деректердің жедел талдауы

Сипаттама: Деректерді оперативті талдау технологиясының негізгі кезеңдері. Data Mining әдістері: факторлық талдау; кластерлік талдау және жіктеу; ассоциативті ережелерді іздеу; шешім қабылдау ағаштары; уақытша қатарлар; нейрондық желілер. Деректер қорының негізгі концепциялары және олардың архитектурасындағы Data Mining орны. OLTP, OLAP, ROLAP, MOLAP ұғымдары. Аналитикалық бағдарламалық қамтамасыз ету нарығын талдау. Deductor аналитикалық платформасын қолдану арқылы деректерді талдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер