Есептеу жүйелердің қауіпсіздігі

Сипаттама: Бұл курста әртүрлі мақсаттағы есептеу жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің теориялық және қолданбалы аспектілері, аса қорғалған және алгоритмдік қауіпсіз бағдарламаларды құру модельдері мен әдістері қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер