Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін технологиялар

Сипаттама: Пән ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдары мен қауіптерін, вирустардан қорғау және анықтау құралдарын, деректерді криптографиялық түрлендіру және сандық қолтаңбаларды, пайдаланушыларды сәйкестендіру және аутентификациялау технологияларын, шабуылдарды анықтау технологиясын, операциялық жүйелердің қауіпсіздік технологияларын, BitLocker дискілерін шифрлауды қарастырады. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін заманауи технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер