Электрические машины и аппараты в теплотехнологии

Сипаттама: Энергиямен жабдықтау, жылумен жабдықтау және энергияны үнемдеу осы пәнге негізделген, сондықтан осы саладағы білімдер студенттерге өздерінің практикалық қызметінде электр машиналарын саналы түрде және тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Алынған білім студенттердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтуге және ынталандыруға, оларды мамандық пәндерін ары қарай зерттеуге шақырады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • кәсіптік білім берумен қоса мамандардың комплекстік дайындығын қамтамасыз ету, шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, мамандық қиындықтарын жоғары ғылыми дәрежеде шешу және қалыптастыра білу, өз білімдерін өз бетінше жоғарулату және шығармашылықта қолдану. Бұл мақсаттар шығармашылықтың белсенділіктің жоғрылауы және студенттердің өзіндік жұмысы, есептік техникалардың кең қолданысы негізінде орындалады.
Міндет
  • электр машиналарының және аппараттардың, трансформаторлардың электромеханикалық, электрлік және физикалық сипатын оқыту, тұрақта токтағы машиналардың, асинхрондық, синхрондық машиналардың құрылысын оқыту, машиналардың жүктеме кезіндегі жұмыс тәртібін, апаттық жағдайда электрлік және электромеханикалық ұлғаюды реттеуді оқыту болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ғылыми-техникалық дамуын білу, ғылым және техника жетістіктерін, жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы электр машиналар және аппараттардың еліміздің және шет ел жетілген әдістерін білу, жұмыс істеу әдісін, техникалық сипаттамасын, еліміздің және шет ел жылуэнергетикасы мен жылутехнологиясындағы электр машиналар және аппаратардың конструктивті ерекшеліктерінбілу;
  • инжиниринг/реинжинирингте қолданылатын электр машиналар және аппараттардыі үрдістер мен қондырғылардың жылуэнергетикалық заманауи жылутехнологиясының әдістемелік негізін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өңдеудің математикалық әдісін қолдану, ғылыми және кәсіби зерттеу анализ және синтезі;
  • Жаңашыл жобаларды жасау және қолдана білу инновациялық жоба жасау үшін
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жылуэнергетика жүйелерінің электр аппаратары және машиналарын жобалау, оңтайлы жүйе таңдай білу, жаңадан алған нәтижені өңдеу, шешім шығару, заманауи есептеу техникасы мен ақпараттық қамту әдістерімен қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жылуэнергетикалық жүйелерін электр аппаратары және машиналарын ұйымдастыру технологиялық жүйелері мәселелерін білу, жылуэнергетикалық жүйелерінің электр аппаратары және машиналарын қауыпсіздігі мен оңтайлылығына баға бере білу;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Нарыққа қабілетті ойлар мен тапсырмаларды қорыта білу, олардың стандартты емес шешым әдісін таба білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Костенко Г.Н., Пиотровский Л.М. Электрические машины.- Л.: 1972. 2. Брускин Д.Э., Зорохович А.Е., Хвостов В.С.- Электрические машины. М.: 1979. Ч I., II. 3. Кацман М.М. Электрические машины.- М.: 1983. 4. Копылов И.П. Электрические машины. -Л.: 1972. 5. Проектирование электрических машин. /Под ред. И.П.Копылова М.: 1980. 6. Зимин В.И., Каплай М.Я., Палей А.М. Обмотки электрических машин.- М.: 1975.