Ландшафты-бақ-саябақ шаруашылығы

Сипаттама: Ашық және жабық топырақтағы сәндік өсімдіктерді өсіру, оларды жасыл құрылыста пайдалануды, бау-саябақ объектілерін құруға бағытталған инженерлік-технологиялық, агротехникалық және экономикалық іс-шараларды ұйымдастыру бойынша практикалық міндеттерді шешуге шығармашылық көзқарасты дамытады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер