Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы, соның ішінде тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындау

Сипаттама: Отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерімен, эксперименттік деректерді өңдеу және интерпретациялаумен танысу. Магистрлік диссертацияда қолдану үшін практикалық материалдарды жинақтау, жүйелеу және жинақтау.

Кредиттер саны: 9

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері