Теория математической обработки измерений

Сипаттама: Курс математикалық статистиканың, корреляциялық және регрессиялық талдаудың, өлшеу қателіктер теориясының, геодезиялық желілерді теңдестірудің негізгі ережелерімен таныстыру мақсатын көздейді және магистрантты жүргізілетін өлшеулердің дәлдігін және алынған нәтижелерді талдауды қамтитын пәндерді саналы оқуға дайындауға, сондай-ақ бақылау әдістемесінің, құралдардың және т. б. оңтайлылығын талдау негізінде таңдауға бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Варияциялық қатарларды және олардың статистикалық сипаттамаларын, оларды есептеудің және кескіндік бейнеленуінің, бөлудің параметрлерін статистикалық бағалануын және таңдалынған әдістерін үйрену
Міндет
  • Эмпирикалық деректерді сипаттаудың әдістерін және қасиеттердің мәндерінің арасындағы тиімді тәуелдікті таңдауды, кездейсоқ шамаларды бөлудің және оларды бағалаудың критерийлерін негізгі заңдарын, коварияциялық, корреляциялық байланыстардың және сандық қасиеттердің арасындағы регрессиялық анализды және олардың бағалануыларын білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • техника мен технология саласында шешімдерді қабылдаудың негіздік дағдыларын пайдалану мен қолдануға әзірлік
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • геодезия, қашықтықтан зондылау саласындағы есептерді шешу әдісін және алгоритмдері, бағдарламаларын әзірлеуге қабілет
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • эксперименттерді ұйымдастыру және жүргізу, қол жеткізілген нәтижелерді өңдеу, жинастыру, талдау және рәсімдеуге қабілет
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • әзірленген техникалық шешімдерді және жобаларды енгізе отырып басшылық етуге қабілет
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • геодезия, геодинамика және қашықтықтан зондылау саласындағы құбылыстар мен үдерістерді моделдеу және зерттеуге, модельдер мен үдерістерде байланыстарды математикалық талғап-талдап түсіндіруіне, қолданылатын модельдердің шекараларын анықтауға әзірлік
Негізгі әдебиет
  • M Konecny, S Zlatanova, T.L. Bandrova Geographic Inoformation and cartography for Risk and Crisis Management Springer-Verlag Berlin 2010.
  • Бугаевский Л.М. Математическая картография М.: Недра, 1998.
  • Комиссарова Т.С. Картография с основами топографии М.: Просвещение, 2001.