Басқарушылық шешімдерді қабылдау үрдістері мен әдістері

Сипаттама: Басқару шешімдерге ұсынылған, Талаптар. Ұғым шешімі. Басқару шешімдерге жүйелеу. басқарма шешімдерінің тиімділігі мен сапасын анықтау Салдары,

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Тәртіпке оқыту мақсатты «Басқару шешімдерді қабылдау және әзірлеу» нарықтық қатынастарының қалыптастыру жағдайында басқару шешімдерін дұрыс қабылдауына жағдай жасау
Міндет
  • тәртіпке оқыту мақсатты «Басқару шешімдерді қабылдау және әзірлеу» нарықтық қатынастарының қалыптастыру жағдайында басқару шешімдерін дұрыс қабылдауына жағдай жасау
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қоғам өміріндегі ғылым мен білім рөлі жайында, ғылыми танымдық даму тенденциялары, әдістемелік философиялық мәселелер (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдар жайлы түсінік болу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Ғылыми қызметті ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын ғылыми танымдылықтың әдістемесін білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Оқу процессінде студенттің танымдық-психологиялық қызметін білу, оқу сапасының тиімділігін жоғарлату мақсатында психологиялық әдіс-құралдарды қолдану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ғылыми зерттеулер мен ЖОО сабақ беру мақсатында кәсіптік деңгейде шет тілдерін толық білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану мақсатында ақпараттық талдау жұмыстарын жүргізе білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Альгин А.П. Риск в предпринимательстве. – СПб, 2012. 2. Аунапу Ф.Ф. Научные методы принятия решений в управлении производством. – М.: Экономика, 2009. 3. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления. – Киев: Наукова думка, 2010, 240 с. 4. Блюмберг В.А., Глущенко В.Ф. Какое решение лучше? Метод расстановки приоритетов. – М.: Наука, 2012. 5. Брук В.М., Николаев В.И. Методы принятия решения в сложных системах. – Л.: Изд-во СЗПИ, 2007, 72 с.