Тәуекел-менеджмент

Сипаттама: Қолайсыз нәтиженің туындау ықтималдығын төмендетуге бағытталған және жобаны іске асыру кезінде туындайтын ықтимал шығындарды азайтуға негізделген басқарушылық шешімдерді қабылдау және оларды жүзеге асыру процесі меңгеріледі. Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерге тиісті теориялар мен модельдерге негізделген тәуекелдердің әдіснамалық талдауд дағдыларын дамыту, сондай-ақ фирманың стратегиялық менеджментінің ажырамас бөлігі ретіндегі тәуекелдерді кешенді басқару жүйесін толық меңгеру болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пәннің оқыту мақсаты – тәуекелді басқарудағы әдістемелерге үйрету, талдау жасауға дағдылану, тәуекелді анықтау мен бағалау, тәуекел жағдайында оптималды шешім қабылдау.
Міндет
  • Тәуекелді басқаруда мынадай мәселелер талқыланады: - тәуекелді әртүрлі ғылыми бағыттарда қалайша қалыптастыру мен дамытуға болады? - тәуекелдің мәні мен қайнар көздері неде? - әртүрлі қызмет салаларындағы тәуекелді басқару мен жіктеудің ерекшеліктері неде? - тәуекелді басқарудың теориялары мен практикалық мәселелері; - тәуекелді басқарудың этикалық мәселелері; - тәуекелді бағалау әдістері; - тәуекел жағдайында шешім қабылдау әдістері.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Тәуекелдің мәні мен қайнар көздерін білуде, тәуекелді басқару обьектілерінің жағдайын, тәуекелдің әр түрлері мен жүйелерін, тәуекелді басқару үрдісінің мазмұнын ашып беретін мысалдар келтіру мен сабақ барысында оқушылардың сұрақтарына толық жауап беру керек. Және нақты жағдайда тәуекелдің түрін анықтап анықтап, талдау жасай білу керек. Басқаруда алуан түрлі ситуациялық тәсілді қолдана білген жөн және тәуекелді анықтау мен бағалаудың әдістері белгілеп қолдану керек
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тәуекелді басқаруда тактика мен стратегияны жасай білу, жүзеге асыру, талдау және бағалау мәселелерін шешу.
Негізгі әдебиет
  • 1 Спандияров Т.Е. Тәуекелді басқару.Алматы.КГТ.2015.,2 Кибатов М.А.Тәуекелді басқару.Семей.2014., 3 Хохлов Ю.В. Управление риском. М.2009