Деректерді интеллектуалды талдау

Сипаттама:

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер