Инженерлік жоба

Сипаттама: Дипломдық жұмыс пәнін қарастыру. Мехатрондық жүйелерді жобалау және құрылыспен байланысты мәселелерді жалпылау. Жұмысты орындау. Жұмыс затымен байланысты жинақталған бастапқы материалдарды талдау. Сынақтарды орындау, теориялық талдау және есептер. Алынған нәтижелерді талдау және қорытындыларды қалыптастыру. Редакциялық жұмысты жүргізу және оны қорғау үшін презентация дайындау.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер