Бітіру семинары

Сипаттама: Дипломдық жұмыстарды жазу ережелерімен танысу. Студенттердің диссертация тақырыбына тікелей немесе жанама байланысты мәселелерді өз бетінше әзірлеуіне үйрету. Пәнге қатысты студенттер мен оқытушылардың қатысуымен пікірталас өткізу. Презентация нысандарын қарастыру.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер