Мехатрондық диагностикалық жүйелер

Сипаттама: Диагностикалық жүйені өлшеу және бақылаудың кешенді жүйесі ретінде қарастыру. Деректер типтерін , екілік айнымалыларды, нәтижелерді ұсынуды, матрицаларды / матрицалық функцияларды, кластерлерді / кластерлік функцияларды, жол деректерін, қосымшалар мен бағдарламалау ортасын даралауды, қашықтықтан басқару панелін зерттеу. Бағдарламалау ортасын дараландыру, қосымшаларды жоспарлау, бет панелінің дизайны, бір бағдарлама үшін деректерді басқару әдісі, қосымшаларды бейіндеу арқылы программист жұмысын жеделдетуге оқыту.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер