Мехатронды зерттеу станцияларын жобалау

Сипаттама: Эксперименталды зерттеулердің рөлін қарастыру, анықтамалар, негізгі өлшенетін шамалар және оларды өлшеу әдістері. Эксперименталды жобалау әдістерін зерттеу, эксперименталды зерттеулер жүргізу, Өлшеу. Мехатронды зерттеу стенділерін жобалау принциптерін қарастыру. Өлшеу нәтижелерін талдауды орындау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер