Медицинадағы мехатроника

Сипаттама: Тәртіп: термина-мехатроника тарихының асырайды. Күрделі жүйе, синергетика. Кибернетика, бионика, системотехника және, ақыры, мехатроника. Бұйымныңөмірлік топтамасы. Әлеуметтік мехатроника. Құрылымжәне әлеуметтік мехатроники атқаратын қызметтері. Медициналық мехатроника, кесек-кесек деректерлер, диагностика ауруға шалдығудың, дәрінің, технологияның, техникалық қамсыздандыру, ақпараттық қамсыздандыру, математическое қамсыздандыру.

Кредиттер саны: 2

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Цель- қағидалы негіз және құрылыстың ұстанымдарыментаныс- мехатронных системв медицинаға.
Міндет
  • ознакомиться с основами синергетики; -ознакомиться с основами робототехники; -основы принятия решений; -с имитационным моделированием.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • түсіну ұйымдастыруды тиімді пайдалану, материалдарды, компоненттерді, жабдықтарды, алгоритмдер және бағдарламаларды есептеу параметрлерін медициналық жабдықтар;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • зерттеу есептеуге параметрлері медициналық техниканы құрастыру әдістемесін зерттеу жүргізу және зерттеу нәтижелерін өңдеу алгоритмдері
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • тұжырымдау мақсаттары мен міндеттері зерттеулер мен тәжірибелер қызмет көрсету медициналық техниканы әзірлеуге және талдау нұсқалары міндеттерді шешу зардаптарын болжау
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • таныс- және сарала- научно-техническую ақпарат, техникалық көрсеткіштерді және зертте- нәтижелерінің, жинақта- және қисында- олар;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • ғылыми-техникалық ақпараттарды, техникалық көрсеткіштерді және зерттеу нәтижелерін зерттеу, талдау және оларды жүйелеу;
Негізгі әдебиет
  • 1. Richard C. Dorf (Ed.) The Electrical Engineering Handbook: Sensors, Nanoscience, Biomedical Engineering and Instruments. 1st Edition. CRC Press, 2016. – 392 p. 2. Kutz M. Biomedical Engineering and Design Handbook, Volumes I and II. 2 edition. - McGraw-Hill Professional: 2009. - 1600 p. 3 Кореневский Н.А., Попечителев Е.П. Биотехнические системы медицинского назначения. Учебник. Старый Оскол: ТНТ, 2016. 688 с. Кореневский Н.А., Юлдашев З.М. Проектирование биотехнических систем медицинского назначения. Проектирование средств воздействия на биообъект. Учебник. Старый Оскол: ТНТ, 2017. 300 с.