Машиналар мен механизмдердің виртуалды прототиптеу

Сипаттама: Виртуалды макеттік ортада механизмдерді құрудың жалпы принциптерін қарастыру. Қарапайым механизмдерді модельдеу. Математикалық формулалар мен логикалық ережелерді қолдану арқылы модельдеу. Тәжірибелік үлгілерді құру. Кинематикалық талдау. Виртуалды прототипін тестілеу. Кері инженерия әдістерін пайдалана отырып модельдерді құрудың жалпы принциптерін қарастыру.

Кредиттер саны: 2

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер