Инновацияларды басқару

Сипаттама: Инновациялық процестерді басқару үдерісінің теориялық негіздерімен таныстырады. Кәсіптің жаһандану дәуіріндегі бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпорындарда шығармашылық басқаруға қол жеткізу жолдары. Адам ресурстарын басқаруды инновациялық құрал ретінде қабылдау. Тәуекел және алынатын нәтижеге күмәндеу - инновациялық жобаларды басқару саласындағы теориялық зерттеулердің негізі. Инновациялық процестердегі өзгеріс, оны басқару жолы. Инновациялық басқару жүйесін жасау.

Кредиттер саны: 2

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Студенттерді инновациялық процестердің теориялық негіздерімен таныстыру.
 • Таңдалған әдістердің сипаттамасы, кәсіпорын қызметкерлерінің арасында инновациялық көзқарасын қалыптастыру жолымен таныстыру.
 • Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау негіздеріне студенттерді таныстыру
Міндет
 • Жаңа идеяларды қалыптастыратын климатты құруға студенттерді дайындау, және оларды іске асыру үшін жағдай жасау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студент инновациялық шешімдер мен олардың басқару әдістерін енгізу туралы жақсы біледі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студентте зияткерлік меншік пен патенттік құқықты қорғау туралы негізгі түсінік бар.
 • Студент инновациялық жобаларды қаржыландырудың нысандары мен көздерін біледі.
 • Студент өзіне белгілі жобалау әдістерін қолданыс аясын және қолдана біледі.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Студент инновация түріне байланысты оны басқару әдісі жайлы ұсыныс жасай біледі.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Студент инновациялық жобаның тәуекелдерін бағалау туралы қорытынды жасау үшін талданатын ақпаратты саралай алады.
 • Кәсіпкерлік тұрғыдан ойлана және әрекет ете алады.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бәсекелестікке қабілеттілікті қалыптастыруда инновацияның рөлін түсінген соң білімін жетілтіріп отыру қажеттілігін түсінеді, содықтан білімін толықтыруға дайын.
Негізгі әдебиет
 • Зунарский, Инновациялық менеджмент. Инновациялық басқару негіздері, Политехникалық Рзешовская баспасы, 2007
 • Банерский Г., Грызик А., Матусяк К., Маевска М., Ставас Е .: Академиялық есеп. Зерттеу есебі, PARP, 2009.
 • Дудич Т .: «Кәсіпорынның құндылықтарын басқаруға арналған заманауи құралдар» Баспагер А.Е., Вроцлав 2004.