Информатика II

Сипаттама: Курс С ++ объектілі-бағытталған қолданбалы бағдарламалау мәселелерін, арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуде инженерлік мәселелерді шешу саласындағы практикалық дағдыларды қарастырады. Деректер қорының қосымшаларын құру технологиясымен, жасанды интеллектінің негізгі алгоритмдерімен, сондай-ақ компьютерлік желідегі жұмыстармен танысу.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер