Материалтану II

Сипаттама: Полимерлік материалдарға қатысты негізгі ұғымдарды қарастыру. Пластмассалардың жіктелуі. Көмірсутекті, гидроксильді, галогенді, Бейорганикалық диендік материалдар мен карбон пластиктерін дайындау, түрлері, қасиеттері және қолдану. Негізгі сипаттамалары. Пластикалық қасиеттері және сынау әдістері. Өңдеу әдістерін зерттеу. Композиттер.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер