Негізгі функциялар

Сипаттама: Негізгі Элементарлық функциялар, оларға тән қасиеттер және тиісті графиктер – көбейту кестесіне маңыздылық дәрежесі бойынша ұқсас математикалық білім аздарының бірі. Қарапайым функциялар барлық теориялық сауалнамаларды зерттеу үшін база, тірек болып табылады. Негізгі элементар функциялардың терминдері, анықтамалары, қасиеттері және графиктері.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер