Сапа жүйелерінің элементтері

Сипаттама: Сапа түсінігі мен мәніне шолу. Өнеркәсіптің, қоршаған ортаны қорғаудың, денсаулық сақтаудың әртүрлі салаларында қолданылатын сапа стандарттарының жалпы сипаттамасын қарау. Жеңіл өнеркәсіпте жұмыс істейтін жүйелердің сипаттамасымен, ISO 9000 жүйесінің сипаттамасымен және құрылымымен, өндірістік кәсіпорындарда қауіпсіздікті анықтайтын факторлармен танысу. Жүйе бойынша қауіптердің сипаттамасын зерттеу. Мониторинг жүйесін таңдау. Өндірістік процестер үшін сапаны басқару құралдарымен танысу. Процестердің сапасын басқару әдістерін зерттеу.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер