Соңғы элемент әдісі

Сипаттама: Соңғы элементтер әдісі (МКЭ)— бұл жеке туындысы бар дифференциалдық теңдеулерді, сондай-ақ қолданбалы физика есептерін шешу кезінде туындайтын интегралдық теңдеулерді шешудің сандық әдісі. Әдіс Деформацияланатын қатты дене механикасы, жылу алмасу, гидродинамика және электродинамика есептерін шешу үшін кеңінен қолданылады.

Кредиттер саны: 2

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер