Орман саябақ шаруашылығы

Сипаттама: Орман өсімдік ресурстарын зерттеумен айналысады: олардың қорларын анықтау; аумақтық орналастыру, түрлік құрамы, пайдалы қасиеттері мен шаруашылық пайдалану перспективаларын, сондай-ақ олардың экономикалық мәнін, орман ресурстарын анықтау әдістерін бағалау, орман ресурстарын бағалау, орман ресурстарын пайдалану мен қорғау, орман ресурстарының маңызды түрлерін пайдалану мен қорғау, әлемдегі табиғи-ресурстық әлеуеттің жағдайын талдау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Пәннің мақсаты-студенттерді орман ресурстарының түрлерімен және оларды пайдаланумен таныстыру.
Міндет
 • Студенттерді ақпаратты жинау әдістерімен таныстыру
 • Орман ресурстарын материалдық бағалау әдістерін меңгеру
 • Орман ресурстарының көлемін және қажетті дәлдікті анықтау тәсілдерін метрологиялық бағалау әдістерімен танысу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Студенттер білуі тиіс: орман ресурстарын анықтау әдістері, орман ресурстарын бағалау әдістері, орман ресурстарын пайдалану және қорғау әдістері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студенттер білуі тиіс: орман ресурстарының маңызды түрлерін бағалау, әлемдегі табиғи-ресурстық әлеуеттің жағдайын талдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Студенттер зерттеу кезінде ластаушы заттардың төгінділері мен шығарындылары және қалдықтарды орналастырғаны үшін төлемдер сомасын есептеу керек
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Далалық және зертханалық жағдайларда орман объектілерімен жұмыстың қазіргі заманғы тәжірибелік әдістерін қолдану, қазіргі заманғы аппаратурамен жұмыс істеу дағдысы
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ғылыми, әлеуметтік және басқа да мәселелер бойынша жаңа білім алу және пікір қалыптастыру
Негізгі әдебиет
 • Жукова А.И., Григорьев И.В., Григорьева О.И., Ледяева А.С. Лесное ресурсоведение. – Спб.: Изд-во СПбГЛТА, 2008. – 206 с.
 • Грязькин А.В., Потокин А.Ф. Недревесная продукция леса: учебное пособие для студентов лесных вузов; СПб ГЛТА. – СПб.: ЛТА, 2005. – 152 с.
 • Неволин О.А., Третьяков С.В., Ердяков С.В., Торхов С.В. Лесоустройство. – Архангельск: Правда Севера, 2003. – 583 с.