Көркем өсімдік тану

Сипаттама: Ландшафтық сәулет және сая-бақ құрылысында қолданылатын шөпті, ағаш және бұта өсімдіктерінің қазіргі заманғы ассортиментінің түрлік, формалық және сұрыптық әртүрлілігін, сондай-ақ олардың белгілі бір экологиялық жағдайларда даму ерекшеліктері, сәндік өсімдіктердің вегетативтік және тұқымдық көбеюінің ғылыми негіздері және урбанизацияланған орта жағдайында өсімдіктерді өсіру және эксплуатация кезінде пайдаланылатын қазіргі заманғы технологиялар мен материалдарды зерттейді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Көркем өсімдіктану пәнінің оқу мақсаты: студенттердің елді мекендерді көгалдандыруға арналған сәндік ағаш-бұта тұқымдарын өсіру ерекшеліктерін білу, олардың дұрыс таңдауын жасай білу (ассортименті), онда биологиялық және экологиялық қасиеттерінің аймақтың климаттық және топырақ ерекшеліктеріне, сондай-ақ отырғызылатын нақты жағдайларға сәйкестігі жасыл желектердің төзімділігін, беріктігін және әсемдігін арттыруға ықпал етеді.
Міндет
 • Көркем өсімдіктану пәнінің оқу міндеті: студенттердің ағаш-бұта тұқымдыларының сәндік, биологиялық, экологиялық қасиеттерін, оларды қалалар мен кенттерді көгалдандыру және абаттандыруға байланысты жобаларды жасау кезінде қолдана білу болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білім алушылар білуі тиіс: - ағаш-бұта тұқымдарының сәндік, биологиялық және экологиялық қасиеттерін; олардың жер асты және жер үсті жүйелерін қалыптастыру негіздерін; питомник бөлімдері бойынша әртүрлі санаттағы тұқымдарды өсіру технологиясын; өсімдіктерді көбейту тәсілдерін білуі тиіс.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Студенттер пәндердің негізгі заңдарын кәсіби қызметте жедел бейімдеуге қабілетті қолдануы тиіс
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Жобаларды орындау кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен көгалдандыру жүйесін қолдану
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Негізгі құзыреттіліктер: - көгалдандыру объектісі үшін түр-түрін таңдау – - объектіні көгалдандыру жобасын жасау қабілеті
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Дағдылар: қалалар мен кенттерді көгалдандырумен және абаттандырумен байланысты жобаларды құру кезінде білімді пайдалану.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Көркем өсімдіктану шаруашылығының негіздері. Көркем өсімдіктану шаруашылығының мақсаты мен міндеттері, ерекшелігі. Саланы қарқынды дамыту үшін жағдайлар.
 • Өсімдіктер ассортименті. Өсімдіктерді бағалау көрсеткіштері, өсімдіктердің негізгі және қосымша ассортименті, шектеулі пайдалану ассортименті , ассортиментті аудандастыру.
 • Ағаш өсімдіктерінің биологиялық ерекшеліктері және олардың экологиялық факторларға қойылатын талаптары. Өсімдіктердің биіктігі бойынша, олардың жарыққа, суға, температураға, ауаға, топыраққа, рельефке және биотикалық факторларға қатынасы бойынша жіктелуі.
 • Өсімдіктердің онтогенезі және органогенезі. Өсімдік дамуының негізгі кезеңдері және олардың сипаттамасы. Өсімдіктердің дамуына әсер ететін жағдайлар.
 • Көркемдік ағаш тұқымдарын кесу негіздері. Өсімдіктерді кесу мақсаты, өсімдіктерді кесудің негізгі тәсілдері мен тәсілдері.
 • Көгалдандыру объектілерінде өсімдіктерді қалыптастыру, кесу және диагностикалау. Өсімдіктердің өсу ұзақтығы бойынша жіктелуі, өсімдіктердің гүлдену және кесу мерзімдері, өсімдіктердің сапалық жай- күйін бағалау.
 • Көркем ағаш тұқымдықтарының питомниктері. Питомниктердің түрлері мен құрылымы, аумақтың орналасуы мен ұйымдастырылуы, питомниктің бөлімдері, отырғызу материалын күту.
 • Питомниктің ұйымдастыру-шаруашылық жоспары. Технологиялық карталар, ағаштар мен бұталардың жыл сайынғы шығарылуын есептеу, питомник жобасының құрамы.
 • Мектептерде өсімдіктер өсіру. Өсіру мектептері бойынша өсімдіктерді топтастыру. Ағаштардың, бұталардың, егілген нысандар мен орманда өсірілген ағаштардың тамыр және жер үсті бөліктерін қалыптастыру.
 • Гүл өсіру негіздері. Гүл өсімдіктері үшін ашық және қорғалған топырақ жағдайында саланың ерекшеліктері.
 • Біржылдықтар. Ашық топырақтағы бір жылдық гүл өсімдіктерінің жалпы сипаттамасы.
 • Кілемше өсімдіктері. Ашық топырақтағы бір жылдық кілемдік гүл өсімдіктерінің жалпы сипаттамасы.
 • Екі жылдықтар , көпжылдықтар. Ашық топырақтағы екі жылдық және көпжылдық гүл өсімдіктерінің жалпы сипаттамасы.
 • Қорғалған топырақтағы сәндік гүл дақылдары. Жабық топырақтағы маусымдық гүл дақылдарының жалпы сипаттамасы, өсімдіктерді шабу .
 • Мәңгі жасыл сәндік-жапырақты және әдемі гүлденген дақылдар. Жалпы сипаттамасы, жіктелуі, өсіру шарттары.
Негізгі әдебиет
 • Соколова Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство. М., ACADEMIA, 2004, 346 с.
 • Соколова Т.А., Бочкова И.Ю. Декоративное растениеводство. Цветоводство. М., ACADEMIA, 2004, 427 с.
 • Громадин А.В., Матюхин Д.Л. Дендрология, Москва, ACADEMIA, 2006, 360 с.
 • Колесников А.И. Декоративная дендрология. – М., Лесная промышленность, 2004, 703с.