Гүлдер мен көркем мәдениеттің энтомологиясы

Сипаттама: Орман екпелерінің негізгі зиянкестері мен пайдалы жәндіктерінің түрлік құрамын, өсімдіктер зиянкестерінің морфологиясын, биологиясын, орман зиянкестері таралымының өзгеруінің экологиялық факторларының рөлін, орман зиянкестерінің санын азайтудағы энтомофагтардың рөлін, зиянкестерден орманды қорғаудың қазіргі заманғы әдістерін зерттейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер