Гүлдер мен көркем мәдениеттің фитопатологиясы

Сипаттама: Өсімдік ауруларының негізгі түрлерін мен көріністерін, ауруларды жіктеу принциптерді, диагностика әдістерін, патологиялық процестің даму заңдылықтарын, қоршаған ортаның нақты жағдайларында патогенді өсімдіктің өзара байланысын, өсімдіктердің иммунитетінің табиғаты және өсімдіктерде осы қасиеттің тұқым қуалауында генетикалық факторлардың рөлін, нақты зақымдану жағдайында қолданылатын қазіргі заманғы күрес шаралары туралы білімді қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер