Орман питомниктері

Сипаттама: Студенттерде орман шаруашылығы негізінде немесе нақты орман-экологиялық және шаруашылық-экономикалық жағдайларда жасанды орман өсіру үшін арнайы орман питомниктерінде негізгі орман құраушы ағаш және бұта тұқымдыларының стандартты отырғызу материалдарын өсіру саласында теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • "Орман питомниктері" пәнін оқытудың мақсаты 5В080700 – "Орман ресурстары және орман шаруашылығы" мамандығы бойынша арнайы питомниктерде отырғызу материалдарын өсіру саласында кең профильді орман шаруашылығы мамандарын кәсіби даярлау болып табылады.
Міндет
 • Орман өсіру ісінің теориялық негіздері мен агротехникалық тәсілдерін меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Пәнді оқу барысында 5В080700 – "Орман ресурстары және орман шаруашылығы" мамандығы бойынша болашақ ауыл шаруашылығы бакалавры білуі керек: 1) орман отырғызу материалының биологиялық ерекшеліктерін; 2) отырғызу материалын өсірудің теориялық негіздерін; 3) орман питомниктерін жобалау негіздерін.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Орман дақылдарының төзімділігі мен өнімділігін арттыру үшін орманды жасанды өсірудің жаңа агротехникалық тәсілдерін әзірлеу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Эстетикалық және санитарлық-гигиеналық жоғары төзімді, ұзақ мерзімді жасыл желектерді құру (шу деңгейін төмендету, микроклиматты жақсарту, зиянды өнеркәсіптік шығарындыларды ұстау және жұту, ауру тудыратын бактерияларды және т. б. жою) өнеркәсіптік (урбандалған) ортаның қасиеттері
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Студенттер: 1) орман өсіруді қамтамасыз ететін орман шаруашылығы іс-шараларын биологиялық сауатты және тиімді жүргізуге, оның табиғи жаңаруына ықпал етуге; 2) қажетті тұқым құрамы мен жоғары сападағы жасанды екпелер құруға; 3) қысқа мерзімде сүрек және орманның басқа да бағалы өнімдерін алуға; 4) орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға; 5) Орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға; 6) орман шаруашылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Студенттер: 1) орман тұқымдарының егу сапасын анықтау; 2) орман тұқымдарының сапасы бойынша құжаттарды рәсімдеу; 3) орман питомнигі жобасын құру; 4) отырғызу материалын өсіру агротехникасын жасау дағдыларын меңгеруі тиіс.
Негізгі әдебиет
 • Байтулин И.О. Создание лесного питомника и технология выращивания посадочного материала. – Костанай: Костанайполиграфия, 2009. – 48 с
 • Г.Н. Редько, М. Мерзленко, Н.А. Бабич, Ю. Данилов Лесные культуры и защитное лесоразведение, Академия, 2008. – 400 с.
 • Маркова, И.А. Лесные культуры. Агротехника выращивания посадочного материала в лесных питомниках таежной зоны: Учебное пособие [Текст] / И.А. Маркова, А.В. Жигунов // СПб.: СПбГЛТА, 2007. – 88с.
 • Редько, Г.И. Лесные культуры: Учебное пособие [Текст] / Г.И. Редько, М.Д. Мерзленко, Н.А. Бабич // СПб.: СПбГЛТА, 2005. – 556с.
 • А.Р. Родин Лесные культуры, Москва 2002г.