Бақ-саябақ шаруашылығын басқару

Сипаттама: Қазіргі заманғы қалаларда бақ-саябақ шаруашылығы объектілерін құрудың негізгі теориялық ережелері мен практикалық дағдылары, бақ-саябақ шаруашылығы объектілерін салу мен күтіп ұстаудың өндірістік кезеңдері, қалалық бақ-саябақ шаруашылығы объектілерінде жұмыс өндірісін ұйымдастырудың принциптері мен нормалары, қазіргі заманғы қалаларда бақ-саябақ шаруашылығы технологиясының даму тенденциялары, бақ-саябақ шаруашылығы мен құрылыстың қазіргі заманғы материалдық базасын дамыту қалыптасады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • 1. Әлеуметтік-экономикалық тұрақты даму және Орман қоры және орманшылық мамандығы экологиялық бағытында орманшаруашылығында пайдалынатын орман қорларын басқару пәні, табиғи кешендердiң технологиялық бағаның төңiрегiдегi, тиiстi бiлiмдермен ие болуы және кең экономикалық ой өрiсi, ойлау және нарықтық қатынастардың шарттарда жұмыс iстеуiнiң дағдылары, өткiзiлетiн орман шаруашылығы шараларының бағасына iскерлiк және жаттығу кәсiпшiлдiгi, қабiлеттiлiк
Міндет
  • 1. Орман және орман паркi iсiне жаңа техниканың енгiзуi және технологиясы құрастыруы керек, қазіргі заманға сай ұйымдастыру саласындағы барлық технологиялық операциялардың негізгі принциптерін үйрету және дамыту болады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қорлардың орманның табиғи-экономикалық ерекшелiктерi, орман және орман паркi шаруашылығы негіздерін қазіргі заманға сай жетілдіру мақсатын және міндеттерін;  ормандардың қорғауы бойынша құрылымды және мемлекеттiк мекемелердiң қызметтiң ұйымының негiзгi қағидалары, индустральді-инновациялық экономикалық жағдайын және экономикалық-техникалық дамуын орман қорларын басқару негіздерін пайдалану, аталған бағдарларына арналған процестерді бағалауды
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Қорлардың орманның тиiмдi және тиiмдi қолданудың ұйымы және орманшаруашылығы экономикалық әдiстерi негіздерін және базасын нарықтық жағдайға сәйкестендіру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Индикатор жоспарлауының әдiстерi, өңдеу және мемлекеттiк мекемелер және олардың бөлiмшелерiнiң экономикалық және әлеуметтiк дамытуының негiзгi көрсеткiштерi орман қорларын басқару пәнінің теориялық негіздерінің институциалды өзгерістерін уақытында іске асыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. – Орманшаруашылығында пайдалынатын бағалы орман ағаштарын сақтау және қайта қалпына келтіруде орман қорларын басқару негіздерін және экологиялық, биотехнологиялық, және басқа да деректерді жинау, талдау және қорытындылау
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. – Орман қорларын басқару негіздерін, теориялық жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1. Абаева Қ.Т.,Орман экономикасы. Оқу құралы, Алматы: КазНАУ-2014 2 Байзаков С.Б., и другие. Лесные культуры в Казахстане: — Учебник для ВУЗов в двух книгах. Алматы: КазНАУ. Изд. "Агроуниверситет", 2007г, кн.1. 3 Сәрсекеева Д.Н., Еспергенов Ж.Қ., Қаспақбаев Е.М.. Орманшылық: Оқу құралы/ - Өскемен: ШҚМТУ, 2008 4 Справочник лесничего Казахстана. Астана, 2010 5 Введение в лесную экономику (Пирс П.Х.) – М.: Лесная промышленность, 2006 6 Лесной кодекс. – Алматы, 2010г