Автомобильдерді техникалық пайдалану

Сипаттама: Автомобильдерді техникалық пайдаланудың теориялық негіздері: жұмысқа қабілеттілікті қамтамасыз ету стратегиясы мен әдістері; техникалық пайдалану нормативтерін анықтау; Қызмет көрсету құралдарының өндірісі мен өткізу қабілетін қалыптастыру заңдылықтары; техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесі; автомобильдерді техникалық пайдалану тиімділігінің кешенді көрсеткіштері; автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу технологиясы

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер