Автомобиль кәсіпорындарының технологиялық жабдықтарын жобалау

Сипаттама: Автомобиль жасау үшін және автомобильдерді пайдалану жөніндегі кәсіпорындар үшін технологиялық жабдықтар түрлерінің жіктелуі берілді. Олардың әрекет ету принциптері және конструктивтік ерекшеліктері қарастырылған. Технологиялық жабдықтың типтік құрылымдарын жобалау әдістемесі, олардың беріктігін есептеу және негізгі элементтерді іріктеу тәртібі қарастырылды. Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесінің негізгі ережелері келтірілген

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер