Автомобиль жасаудағы АЖЖ

Сипаттама: АЖЖ теориялық мәселелері; АЖЖ бағдарламалық, ақпараттық, лингвистикалық қамтамасыз ету; АЖЖ техникалық құралдары; автомобильді жобалау үшін АЖЖ пайдалану; автомобильдің негізгі жүйелері мен тораптарын есептеуді Алгоритмдеу; агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді жобалауды автоматтандыруға арналған қолда бар қолданбалы бағдарламалар пакеттері; қолданыстағы АЖЖ агрегаттары, пайдаланушының жүйемен қарым-қатынас құралдары; жүйенің мүмкіндіктері, алынатын нәтижелер, қолданудың экономикалық тиімділігі

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер