Автомобиль кәсіпорындарын жобалау

Сипаттама: Автомобиль кәсіпорындарының жіктелуі, олардың мақсаты мен өндірістік-техникалық базасының жай-күйі, автомобиль кәсіпорындарының даму бағыттары, автомобиль құрылысы кәсіпорындарын, автокөлік және автосервис кәсіпорындарын жобалаудың жалпы тәртібі, кәсіпорындардың өндірістік бағдарламасын технологиялық есептеу әдістемесі, кәсіпорындардың өндірістік бөлімшелерін жобалық жоспарлаудың типтік тәсілдері мен тәсілдері, жоба бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштерді бағалау әдістемесі келтірілген.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер