Автомобиль құрылымы

Сипаттама: Автомобиль конструкцияларының жіктелуі; құрастыру және схемалар; көтергіш жүйелер; шасси және шанақ; доңғалақ формулалары; трансмиссиялар мен агрегаттардың конструкциялары; жетекші доңғалақтардың жетектері; көпірлер; аспалар; дөңгелектер мен шиналар; доңғалақ машиналарын рульдік басқару; тежегішті басқару

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Автомобиль конструкцияларын білу
Міндет
  • Автомобиль конструкцияларының құрылымы мен ерекшеліктерін зерделеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автомобильдердің құрылымын білу және элементтердің өзара әрекеттесу принциптерін түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Автомобильдің пайдалану қасиеттерін зерттеу үшін білім мен түсініктерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автомобильдің пайдалану қасиеттерін бағалау кезінде оның құрылымы туралы пайымдауларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • автомобильдерді жобалау және дайындау процестерін ақпараттық қамтамасыз ету үшін коммуникативтік қабілеттер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Арнайы пәндерді оқу кезінде оқыту дағдылары мен оқуға қабілеті
Негізгі әдебиет
  • 1. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции: учебник для вузов. - М.: Академия, 2008 год, 528 стр. ISBN:978-5-7695-5028-7 2. Вахламов В. К. Автомобили. Конструкция и элементы расчета: учебник для вузов. - М.: Академия, 2006 год, 480 стр. ISBN: 5-7695-2638-6