Электротехника және автомобиль жасаудағы күштік электржетектері

Сипаттама: Бұл курс электротехника, электр механикасы негіздерін қамтиды; тұрақты және айнымалы ток электр қозғалтқыштары, тұрақты және айнымалы ток қозғалтқыштарының қозғалысы. Бұл курс электротехниканың жалпы заңдылықтарын, элементтердің сипаттамасын, мақсатын, жіктелуін, ЭҚ жұмыс принципін, электр энергиясын есептеудің тізбегін, электр қозғалтқыштарын және басқару тізбегін элементтерін таңдауды, электр жетегінің жеке элементтерін модельдеуді және параметрлер мен сипаттамаларды анықтауды сипаттайды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер