Құрылымдық элементтердің беріктілігі

Сипаттама: Қималардың геометриялық сипаттамалары; материалдардың физикалық-механикалық сипаттамалары; кернеулер мен деформациялар; осьтік созылу, сығылу, жылжу, айналдыру, көлденең иілу кезіндегі беріктілік пен қаттылыққа есептер; беріктік теориясы; күрделі кедергі; өзекшенің тұрақтылығы; энергетикалық әдістер; жүктеменің динамикалық әрекеті; конструкцияны шаршау беріктігін, пластикалық деформацияларды, сырғымаларды ескере отырып есептеу; күш әдісі; қозғалу әдісі.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер