Автомобильдерді сынау және диагностикалау

Сипаттама: Автомобильдерді сынаудың жіктелуі; сынаудың әдістемелік және ұйымдастырушылық негіздері; ақпараттық-өлшеу жүйелері; тартқыш өлшеуіштер; айналу жиілігін өлшеуіштер; тензометриялық аппаратура; сынау процесін автоматтандыру, басқару Есептеу кешендерін қолдану. Автомобильдің техникалық жағдайын диагностикалау және диагностикалау, қою және дәл диагноз қою. Диагностикалау қателіктерінің түрлері және олардың пайда болу ықтималдығы

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер