Испытания транспортной техники

Сипаттама: Көлік техникасын сынаудың жіктелуі; сынаудың әдістемелік және ұйымдастырушылық негіздері; ақпараттық-өлшеу жүйелері; тартқыш өлшеуіштер; айналу жиілігін өлшеуіштер; тензометриялық аппаратура; сынау процесін автоматтандыру, басқару Есептеу кешендерін қолдану.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларды сынақ түрлерімен және оларды өткізу әдістемесімен таныстыру
Міндет
  • Көлік техникасы мен оның тораптарын, агрегаттары мен жүйелерін сынау кезінде білім алушылардың дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушы сынау әдістері, қолданылатын жабдықтар мен өлшенетін параметрлер туралы білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Алған білім мен іскерлікті тәжірибеде және басқа пәндерді оқытуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Көлік техникасын сынаудың әр түрлі түрлері туралы пайымдауларды қалыптастыру білігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-әрекетте қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Тәжірибелік оқыту дағдыларын алу және осындай пәндерді оқу кезінде оқуға қабілеттілік