Проектирование транспортной техники

Сипаттама: Көлік техникасын жобалаудың жалпы сұрақтары, сондай-ақ детерминацияланған және жүктеудің кездейсоқ жағдайлары үшін математикалық және физикалық модельдеуге негізделген олардың агрегаттары мен жүйелерін есептеу әдістері сипатталған. Айрықша көңіл бөлінді жобалау полноприводных доңғалақты машиналар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Білім алушыларды автомобиль тораптарын, агрегаттарын және жүйелерін жобалау негіздерімен таныстыру
Міндет
  • Білім алушылардың автомобиль тораптарын, агрегаттарын және жүйелерін жобалауда дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім алушы автомобиль тораптарының, агрегаттарының және жүйелерінің құрылымдарына талдау жүргізе білуі және олардың есебін орындай білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Алған білім мен іскерлікті тәжірибеде және басқа пәндерді оқытуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Автомобильдердің қолданыстағы конструкциялары және жаңа модельдерді жобалау әдістері туралы пайымдауларды қалыптастыру білігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-әрекеттеріне қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Осындай пәндерді оқу кезінде оқытудың тәжіриб елікдағдыларын және оқуға қабілеттілікті алу