Энергетические установки транспортной техники

Сипаттама: Энергетикалық қондырғылардың жіктелуі; энергетикалық қондырғылардың жұмыс істеу принципі, есебі және құрылысы; энергия қондырғыларының қуатын арттыру тәсілдері және олардың сипаттамалары; көліктің энергия қондырғыларының даму перспективалары; көлік техникасының энергия жабдықтарының жұмыс істеу және таңдау ерекшеліктері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Көлік техникасы үшін әртүрлі энергетикалық қондырғылардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптерін зерттеу
Міндет
 • Іштен жанатын автотракторлық қозғалтқыштардың, көлік машиналарының тартымдық Электр қозғалтқыштарының, отын элементтеріндегі құрамдастырылған және гибридті энергетикалық қондырғылардың конструкциясын және жұмыс принциптерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының конструкциясын білу және жұмыс принциптерін түсіну
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • кәсіби қызмет үшін көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының жұмысы туралы білім мен түсініктерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • көлік техникасын пайдаланудағы шарттар мен шектеулерге байланысты тиімді энергетикалық қондырғылар туралы пікір қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • нақты пайдаланудағы энергетикалық қондырғылардың тиімділігін талдау және бағалау үшін коммуникативтік қабілеттер
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • энергетикалық қондырғылардың түрлерін тиімді пайдалану бойынша оқыту дағдылары және көлік техникасының энергетикалық қондырғылары саласында зерттеу жүргізе отырып магистратурада оқуға қабілеттілік
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
 • Капустин, А.А. Гибридные автомобили: Учебное пособие для ВУЗов/ А.А. Капустин, В.А. Раков. – Вологда : ВоГУ, 2016. – 96 с. ISBN 978–5–87851–653–2
 • Ali Emadi. Advanced Electric Drive Vehicles. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2015. - 586 р. ISBN 978-1-4665-9770-9
 • Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания. Харьков: ХНАДУ, 2009. - 500 с. ISBN 978-966-303-247-4
Қосымша әдебиеттер
 • ЛУКАНИН В.Н. - Двигатели внутреннего сгорания. Т1. ТЕОРИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ. М.: Высшая школа, 2005. - 479 с. ISBN 5-06-004142-5
 • ЛУКАНИН В.Н. - Двигатели внутреннего сгорания. Т2. ДИНАМИКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ. М.: Высшая школа, 2005. - 400 с. ISBN 5-06-004143-3