Конструкция транспортных машин

Сипаттама: Көлік машиналарының типтік конструкциялары; құрастыру схемалары; машинаның салмақ түсетін конструкциялары, шассиі мен шанақтары; доңғалақ формуласы; дөңгелектер мен шиналар; трансмиссиялар; ілінісу; беріліс қорабы; тарату қораптары; муфталар; кардан берілістер; басты берілістер; жетекші доңғалақтардың жетегі; көпірлер; аспалар; көтергіш жүйелер; рульдік басқару; тежегіш басқару

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларды көлік техникасының тораптары, агрегаттары мен жүйелерінің құрылғысымен және жұмысымен таныстыру
Міндет
 • Көлік машиналарының құрылымын, олардың тораптарын, агрегаттары мен жүйелерін зерттеу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білім алушы көлік техникасының негізгі тораптарының, агрегаттары мен жүйелерінің құрылымын білуі және оларда болып жатқан жұмыс процестерін түсінуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білім мен іскерлікті практикада және басқа пәндерді оқытуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Көлік техникасының құрылымы және техникалық сипаттамалары туралы пайымдауларды қалыптастыру білігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара әрекет еткенде қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Осындай пәндерді оқу кезінде дағдыларды алу
Негізгі әдебиет
 • Иванов А.М. Основы конструкции современного автомобиля. — М. ООО «Издательство «За рулем», 2012. — 336 с.: ил.
 • Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. Учебник для ВУЗов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 528 с.
 • Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля. – М.: «Третий Рим», 2008 -78 с.
Қосымша әдебиеттер
 • Крупин О. А. Автомобили УАЗ и их модификации. Руководство по эксплуатации. Издание второе. – Ульяновск, 2007. – 112 с.
 • Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий. – М.: «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2011 – 196 с.