Проектирование металлоконструкций

Сипаттама: Қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттама негізінде технологиялық машиналардың металл конструкцияларын есептеу мен жобалаудың негізгі ережелері: құрылымдық жүктемелердің конструкторлық жағдайларын таңдаудың негізгі ережелері, есептеу әдістері; құрылымдық материалдарды таңдау; оларды оңтайландыруды ескере отырып, құрылымның қажетті өлшемдерін есептеу, металл конструкцияларын және олардың элементтерін жобалаудың негізгі принциптері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер