Теория движения автомобиля

Сипаттама: Тік сызықты қозғалыс; жетекші және жетектелуші доңғалақтардың жолмен өзара іс–әрекеті; динамикалық паспорт, жеке автомобильдің және тартқыш–тіркеме жүйесінің тартқыш есептері; жеке автомобильдің және тартқыш-тіркеме жүйесінің тұрақтылығы; автомобильдің қисық сызықты қозғалысы және оның тартқыш есебі; корпусты нығыздау теориясы; басқару теориясының негіздері; автомобильдің тежелуі, автомобильдің тежелу динамикасы және тежелу кезіндегі тұрақтылығы.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларды автомобильдің пайдалану қасиеттерімен және оларды есептеу және талдау әдістерімен таныстыру
Міндет
 • Автомобильдің пайдалану қасиеттерін есептегенде білім алушылармен дағдыларды меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Білім алушы автокөлікті пайдалану қасиеттерінің өлшеуіштері мен көрсеткіштерін анықтай білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білім мен іскерлікті тәжірибеде және басқа пәндерді оқытуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Қолданыстағы автомобиль конструкцияларының және жобаланатын конструкциялардың пайдалану қасиеттері туралы пайымдауларды қалыптастыру білігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-әрекетте қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Осындай пәндерді оқу кезінде дағдыларды алу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Автомобильдердің пайдалану қасиеттері және олардың өлшеуіштері мен көрсеткіштері
 • Қозғалтқыштың жылдамдық сипаттамасы. Автомобильге әсер ететін күштер.
 • Тарту моменті, тарту күші. Тарту сипаттамасы.
 • Автомобиль қозғалысының теңдеуі. Қуатты және қуатты баланстар.
 • Автомобильдің тартымдық динамикалық көрсеткіштері.
 • Автомобильдің отын үнемділігі.
 • Автомобильдің тежеу динамикалығының көрсеткіштері
 • Автомобильдің тұрақтылығы және басқарылуы
 • Автомобиль жүрісінің жатықтылығы
 • Автомобильдің басқарылуы
Негізгі әдебиет
 • Давыдов А.А., Макенов А.А. Автомобиль. Теория движения. – Алматы: ИД «Альманах», 2018.
 • Давыдов А.А., Макенов А.А., Конарбаева Г.Н. АВТОМОБИЛЬДІҢ ҚОЗҒАЛЫС ТЕОРИЯСЫ. – Алматы: ЖШС «Альманах», 2019.-157с.
Қосымша әдебиеттер
 • Давыдов А.А. Тяговые и эксплуатационные свойства автомобиля. Учебное пособие. – Усть-Каменогорск. «ТОО ПК ВК Арго», 2010. – 124 с.
 • Краткий автомобильный справочник НИИАТ. -М.: Транспорт, 1984. – 272 с., ил.