Устройство транспортной техники

Сипаттама: Көлік техникасының, қозғалтқыштың жалпы құрылысы. Көлік техникасының түйіндерінің, агрегаттарының және жүйелерінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Білім алушыларды көлік техникасының тораптары, агрегаттары мен жүйелерінің құрылысымен және жұмысымен таныстыру
Міндет
 • Білім алушылардың көлік техникасы құрылысының теориялық негіздері жөнінде дағдысын алуы
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Алған білімдері мен іскерліктерін тәжірибеде және басқа пәндерді оқуда қолдану
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білімдері мен іскерліктерін тәжірибеде және басқа пәндерді оқуда қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Көлік техникасының құрылысы мен техникалық сипаттамалары туралы пайымдауларды қалыптастыру шеберлігі
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ұжымның басқа мүшелерімен өзара іс-қимылда қойылған міндеттерді шеше білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Ұқсас пәндерді оқу кезінде дағдыларды алу
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Көлік техникасының жалпы құрылысы. Қозғалтқыштың жалпы құрылысы, қозғалтқыштың негізгі параметрлері
 • Қозғалтқыштың механизмдері мен жүйелері
 • Электр тогының көздері
 • Трансмиссияның түйіндері мен агрегаттары
 • Басқару жүйелері
 • Аспа
 • Көтеру жүйесі. Доңғалақтар
Негізгі әдебиет
 • 1. Иванов А.М. Основы конструкции современного автомобиля. — М. ООО «Издательство «За рулем», 2012. — 336 с.: ил.
 • 2. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. Учебник для ВУЗов. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 528 с.
 • 3. Яковлев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля. – М.: «Третий Рим», 2008 -78 с.
Қосымша әдебиеттер
 • 4. Крупин О. А. Автомобили УАЗ и их модификации. Руководство по эксплуатации. Издание второе. – Ульяновск, 2007. – 112 с.
 • 5. Стуканов В.А. Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий. – М.: «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2011 – 196 с.