Құрылыс құрылымдары және есептеу негіздері

Сипаттама: Курс темір бетоннан, металдан, ағаштан жасалған құрылыс конструкциялары және олардың жүктемедегі жұмысы туралы түсінік береді. Бірінші және екінші топтардың шекті күйі бойынша конструкцияларды есептеу. Материалдардың негізгі физика-механикалық қасиеттері. Иілетін элементтердің қалыпты қималары бойынша конструктивтік ерекшеліктері және есептеу. Центрден тыс сығылған элементтерді есептеу. Конструкциялардың жарықтық төзімділігі.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Металл, темірбетон, ағаш және пластмасса туралы ғылымның қазіргі заманғы жағдайы туралы; бұл материалдардан жасалған құрылыс құрылымдарын есептеу тәсілдерін жетілдірудің негізгі бағыттары туралы теориялық және практикалық білім алу.
Міндет
  • Металл, темір бетон, ағаш және пластмасса туралы ғылымның қазіргі жағдайы туралы білім жүйесімен студенттерді қаруландыру; осы материалдардан жасалған құрылыс конструкцияларын есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары туралы; студенттерге неғұрлым үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін неғұрлым тиімді конструктивтік шешімдерді таңдау бойынша дағдыларды дарыту; әртүрлі материалдардан жасалған негізгі көтергіш конструкциялардың қималарын сапалық және сандық бағалау; конструкциялардың шекті жағдайлары бойынша есептеу дағдыларын дарыту.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Математикалық гуманитарлық және техникалық ғылымдар облысындағы базалық және арнйы білімдерді кешенді инженерлік қызметте қолдана білу. Материалдардың негізгі физико-механикалық қасиеттерін білу; құрылыс конструкцияларын шектік жағдайлар бойынша есептеу әдісінің негізгі ұғымдарын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Берілген методика бойынша эксперимент жүргізе алу. Алынған қорытындыларды сараптап, қолданылған материалдар мен дайын бұйымдардың физико-механикалық қасиеттерін және технологгиялық көрсеткіштерін анықтай алу. Есептеуде және жобалауда МемСТ, ҚНжЕ, нормативтік-анықтамалық әдебиеттерді пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалық шешеімдердің технико-экономикалық негіздімесін жүргізе алу, құрылыс конструкцияларын таңдай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Құрылыс конструкцияларының элементтерін және түйіндерін есептеуді стандартты тәсілдерін пайдалана білу, жобалық-конструкторлық жұмыстарды және жобалық және технологиялық құжаттаманы стандартқа, техникалық шарттарға және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес орындай алу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Экологиялық таза және энергия үнемдейтін құрылыс құрылымдарын дайындау үшін қазіргі заманғы тәсілдерді қолдана алу.