Күрделі табиғи жағдайда автомобиль жолдарын жобалау

Сипаттама: Пән жобалау ауданының күрделі шарттарының ерекшеліктерін ескере отырып автомобиль жолдарын жобалау мәселелерін қарастырады. Яғни,трассаның жоспарын, бойлық профильді және көлденең профильдерді әзірлеу климат-орынды егжей-тегжейлі қарастырумен жүргізіледі. Жобалау ауданының күрделі климаттық жағдайларының әсерін ескере отырып, трассаның жоспарын, бойлық бейін мен көлденең бейіндерді жобалау бойынша мәселелерді қарайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пән мақсаты бакалавр кәсіби ісін орындауына қажетті теориялық негіздерді оқу және автомобиль жолдарын табиғаты күрделі аудандарда іздену және жобалау саласында тәжірибелік дағдыларды дамыту.
Міндет
  • Автомобиль жолын жобалаудың осы тақырыбына сәйкес «Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу» бойынша дайындау саласын бітірушілер - бакалаврлар, құрылыс-монтаж жұмыстарын атқаратын ұжымдарды басқара алады, жоба-құрастырушы жұмыстарын орындай алады, ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысып және ғылыми-оқытушы ісін басқаруы мүмкін.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып, табиғи ғылымдық пәндері, математикалық талдау және модельдеу тәсілдері, құрылыстағы технологиялық үрдістері мен нысаналарды жобалау мақсатымен кешендік инженерлік іс әрекетіндегі теориялық және эксперименттік зерттеулері негіздерінің негізгі заңдарын пайдалана білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Біілім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау, өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сын жағынан бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістегі өмір сүру іс- әрекеті мен еңбек қауыпсіздігі, денсаулық сақтау сұрақтарын білу, техникалық, құқықтық, әлеуметтік, экологиялық және мәдени кешендік инженерлік іс-әрекеті аспектілері білімдерін көрсету.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жеке және команда мүше ретінде тиімді жұмыс істеу қаблеттілігі, орындаушы кейбір топтары мен оған қоса пәндері арасындағы жобаларының жетекшісі дағдыларын көрсету, жеке жауапкершілікті көрсете білу, жеке және команда мүше ретінде тиімді жұмыс істеу қаблеттілігі, кәсіби этика мен кәсіби іс-әрекетін жүргізу норма талаптарына ұстану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Кәсіби орта мен жалпы қоғамда, шет ел тілінде де, іске асыру; техникалық құжаттарды өзіндік өндеу,жобалау құжаттары мен бар құжаттарды талдау; салалық ғылыми ұжымдары мен құрылыс-мантаждау мекемелерде кешендік инженерлік іс-әрекеті нәтижелерін нақты түсіндіріп қорғау.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература: 1.Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. – М:, «Академия» 2017 г.- 465 с. 2.Горшков Н.Г. Изыскание и проектирование автомобильных дорог промышленного транспорта. –Белгород:, 2013 г. – 135 с. 3. СНиП РК 3.03 – 09 – 2006. Автомобильные дороги: Нормы проектирования, - Астана, 2006, - 48 с. 4. СНиП РК 2.04 – 01- 2001. Строительная климатология. – Астана, 2002. – 114 с. 5. Автомобильные дороги севера/ под. ред. д.т.н., проф. И.А.Золоторя, -М.: Транспорт, 1981-247 с. 6. Автомобильные дороги: Примеры проектирования /под. ред к.т.н В.С.Порожнякова. – М.: Транспорт, 1983-304 с. 7. Антонов Н.М. и др. Проектирование и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. – М.: Транспорт,1968. 8. Бабков В.Ф.,Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог.- М.: Транспорт,1987 – 4.І и ІІ, - 368 с., 415 с.