Автожолдарды қыста күту

Сипаттама: Автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау ерекшеліктерін; қысқы кезеңде автомобиль жолдарына қойылатын талаптарды; қар жамылғысының пайда болуы мен қасиеттерін; қысқы кезеңнің негізгі метеорологиялық факторларын; қарды көшіру және шөгіру теориясының негіздерін; қар айналым шарттары бойынша аумақтарды аудандастыруды; жолдарды қардан қорғау тәсілдерін; жолдарды қардан және мұзданудан тазартуды ұйымдастыру және технологиясы;

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • "Жолдарды қыста күту" пәнді игеру мақсаты ретінде автомобиль жолдарын кыс мезгілінде қардан қорғау және одан тазалау жайында білім беру болып саналады.
Міндет
  • Осы пәнді игеру мәселесі болып студенттерді қардың жер бетіне тоқтап жиналу теориясымен, қар түралы анықтамалары мен олардың физикалық қасиеттерімен таныстыру, қардан қорғау және одан тазалау тәсілдерімен таныстыру болып алынады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Көлік құрылысы саласында заманауи қоғамы дамуындағы техникалық ақпараттың мәні мен барлық ұғымды көрсету, жолды қардан қорғау және тазалаудағы ақпаратты қайта өндеу, сақтау, алу негізгі құралдары, тәсілдері мен әдістерін игеру; - көлік ғимараттарын қардан қорғауда заманауи тәсілдерді ұсынып коммуникативтік есептерді шешуде заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Көлік құрылысында жолды қардан қорғау және тазалауда заманауи тәсілдерді зерттеуде білім алу және білім игеру жолдарын, білім алу және өз-өзін бақылау тәсілдері мен білім игеруді; - құрылыс инфроқұрылымында өзіндік пайдалану қаблеттілігі, зияткерлік, мәдени, физикалық және данышпандық өзіндік даму және өзіндік жетілу перспективтілігін қолдау; - жалпы қүрылыста өз кемшіліктері мен артықшылықтарын сын жағынан бағалай білу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • автомобиль жолдары элементтерімен танысуда жоба шешімдерінің техникалық-экономикалық негіздемелерін жасауын білу; - құрылыс саласында яғни автомобиль жолдарын қардан қорғау және тазалауда өндіріс учаскілерін үйымдастыру немесе қайта құру үйымдастыру-жоспарлау есептерін орындау; - көлік құрылысында еңбек ақы фонды мен персонал жұмысын жоспарлау, технологиялық құралдарын пайдалану жанашыл тәсілдерін пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Жол құрылғылары түйіндері мен элементтері есептерінің стандарттық тәсілдерін пайдалана білу; - автоматтандырылған жоба құралдарын пайдаланып та стандарттарға,техникалық жағдайлары мен басқа мөлшерлемелік құжаттарға сәйкес жобалау және технологиялық құжаттарды өндеу және жобалау-құрылғылау жұмыстарын орындау. - жаңа технологиялар теориясымен практикасын бірлестіріп қөлік құрылысын қардан тазалау жұмыстарында жаңашылдықтарды енгізуді қарастыруда коммуникативтік қаблеттікті іске асыру.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оқыту немесе оқуға қабілеттілік – ақпаратты алу, ақпаратты талдау, оқытудың жаңа әдістерін пайдалану, кәсіби қызмет пен пайдалану саласын кеңейту, осы пәннің мақсатын түсінуді және автомобиль жолының қысқы күтіп ұстауының осы саласындағы білімдерді кеңейту қажеттілігін білу.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература: 1. Федотов Г.А., Поспелов П.И. Изыскание и проектирование автомобильных дорог. – М:, «Академия» 2017 г.- 465 с. 2. Горшков Н.Г. Изыскание и проектирование автомобильных дорог промышленного транспорта. –Белгород:, 2013 г. – 135 с. 3. Журнал «Наука и техника в дорожной отрасли». 4. Журнал «Автомобильные дороги». Дополнительная литература: 5. Васильев А.П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на условия движения. - М.: Транспорт, 1986. 6. Борьба со снегом и гололедом на транспорте ./Под ред., д.т.н. проф. А.П.Васильева:; Материалы 2-го Международного симпозиумам.: Транспорт, 1986. 7. Методические рекомендации по проектированию снегозащитных мероприятий на автомобильных дорогах с учетом зональных особенностей Казахской ССР/ Минавтодор Казахской ССР, Алма-Ата,1977. 8. Зимнее содержание автомобильных дорог /Бялобжеский Г.В., Дюнин А.К., Плако Л.Н. и др.:/Под ред, А.К.Дюнина.-Н.: Транспорт., 1983.